Rodzaje i funkcje kredytów

W przypadku pierwszych, lombardowych zabezpieczeniem jest zastawienie przedmiotów, papierów wartościowych i towarów. Hipotetyczne, są zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość będącą własnością kredytobiorcy lub poręczyciela, który pozwala na takie działanie. Biorąc pod uwagę rodzaj waluty występują kredyty złotówkowe, czyli te udzielane w polskich złotych oraz kredyty dewizowe udzielane w obcej walucie.

Published by