Rodzaje i funkcje kredytów

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym udzielane są na bardzo różnorodne cele i dlatego też w związku z ich przeznaczeniem mogą być tradycyjnie nazywane kredytami sezonowymi np. na zapasy mąki w piekarniach, lub są kredytami na skup np. produktów rolnych, kredytami na należności odbiorców itd. Kredyty inwestycyjne zaś udzielane są na dużo dłuższy okres w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie lub powiększenie zasobów środków trwałych. Kredyty inwestycyjne z reguły są udzielane w rachunku kredytowym, lecz przy spełnieniu odpowiednich warunków zdarzają się wyjątki. W przypadku kredytów można wziąć pod uwagę również formę ich zabezpieczenia a wówczas wyróżniamy kolejne dwa rodzaje: lombardowe i hipotetyczne.

Published by