Rodzaje i funkcje kredytów

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt dyskontowy, polegający na potrąceniu odsetek dyskontowych w związku z regulowaniem należności jeszcze przed terminem spłaty. Istotnym jest również kredyt akceptacyjny, oddawany do dyspozycji kredytobiorcy w postaci zaakceptowanych weksli, a także kredyt związany ze skupem faktur, czyli skup wierzytelności, factoring. W zależności od celu udzielanego kredytu, możemy kredyty podzielić na obrotowe i inwestycyjne. Pierwsze z nich charakteryzują się krótkoterminowością i przeznaczone są na bieżące potrzeby najczęściej związane z działalnością gospodarczą kredytobiorcy. Udzielane są na dwa sposoby zarówno w rachunku bieżącym, jak i kredytowym.

Published by