Rodzaje i funkcje kredytów

Ważna forma kredytowanie udzielana jest z punktu widzenia techniki operacyjnej i wówczas kredyty występują: w rachunku bieżącym, zadłużenie występuje w postaci salda debetowego na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Wówczas powstaje ono w wyniku jego dyspozycji płatniczych, oraz realizowanych w obciążeniu tego rachunku. Natomiast przy wpłatach na rachunek bieżący zmniejszają to zadłużenie. W tej grupie kredytów może wystąpić kredyt otwarty, czyli in blanco lub kredyt kasowy udzielony w związku z czasowym brakiem gotówki w kasie. Również może być udzielany kredyt docelowy, na wymagane zobowiązania, kasowy, sezonowy lub linia kredytowa. Linia kredytowa oferuje dużą swobodę, gdyż umożliwia finansowanie wielu transakcji w ramach określonego w umowie limitu kredytowego.

Published by