Rodzaje i funkcje kredytów

Typ kredytu zależy głównie od: okresu kredytowania, formy kredytu, czyli metody jego udzielenia, od celu kredytu, sposobu zabezpieczenia i jego spłaty, oraz waluty, w jakiej jest udzielany kredyt. Właśnie jedna z głównych cech kredytu, czyli zwrotność decyduje o jego rodzaju. Termin udzielenia i spłaty kredytu podlega negocjacjom i określony jest w zawartej umowie. Banki na podstawie tej cechy rozróżniają rodzaje kredytów: kredyty krótkoterminowe, które są udzielane na okres do 1 roku; kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat; kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat. Właśnie element czasu, obok wysokości kredytu i oprocentowania jest decydującym w kwestii ekonomicznej treści operacji kredytowania.

Published by