Rodzaje i funkcje kredytów

Kolejna, czyli funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej do szybkiego rozwoju gospodarczego a przy tym wykorzystaniu czynników produkcji, czyli najczęściej ziemi, pracy i kapitału. Realizowaną bezpośrednio funkcją jest dochodowa w przypadku, gdy stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji, a pośrednio, gdy kredyt zastosowany jest w produkcji i uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej. Największe oddziaływanie na przemiany gospodarcze i strukturalne ma funkcja restrukturyzacyjna. Różnorodność kredytów wynika głównie z zastosowania różnych kryteriów ich udzielania.

Published by