Koszty kredytu

Koszty, jakie poniesiemy są również z tytułu zabezpieczenia kredytu. Pierwszym z nich będzie jego ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Na szczęście jest to niewielka opłata za wpis hipoteki, które ponosimy w sądzie przy składaniu wniosku o wpis hipoteki na rzecz banku. W przypadku, gdy nie posiadamy własnego wkładu w przedsięwzięcie wówczas koszt ubezpieczenia to około 20% kosztów inwestycji, czyli tzw. brakującego niskiego wkładu. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych. Niektóre banki będą od nas wymagały również ubezpieczenia na życie, jako zabezpieczenia kapitału, który nam powierzają.

Published by