Koszty kredytu

Na decyzje RPP wpływ ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza w danym kraju, dlatego należy się zorientować w tej kwestii zanim podejmiemy decyzję o walucie, w jakiej chcemy wziąć kredyt. Przy ubieganiu się np. o kredyt mieszkaniowy bywa, iż musimy ponieść koszty wyceny nieruchomości, która będzie wówczas stanowiła przedmiot zabezpieczenia kredytu. Podczas podpisania umowy kredytowej ponosimy koszty prowizji naliczanej nam w sposób procentowy od kwoty kredytu. Wysokość jej jest uzależniona od banku i jest przedstawiana w widełkach. Zawsze koszt prowizji możemy doliczyć do kwoty kredytu, lecz trzeba pamiętać o tym, że prowizję również możemy negocjować, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z innych produktów danego banku.

Published by