Kredyty

W przypadku kredytu bankowego bank zobowiązuje się tylko do oddania pewnej sumy kredytobiorcy na czas oznaczony określoną kwotę pieniędzy. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze, jak również i inne rzeczy oznaczone, co do gatunku jako przedmioty materialne. W przypadku kredytu jego przedmiotem są tylko środki pieniężne - bezgotówkowy pieniądz bankowy. Istotą umowy pożyczki jest to, że może zostać zawarta ustnie, ale przy tym konieczne jest jej pisemne potwierdzenie, gdy opiewa na sumę powyżej 2000 zł. Umowa kredytu bankowego pod rygorem nieważności musi być zawsze zawarta na piśmie.

Published by