Kredyty

Obok kredytów mamy możliwość skorzystania z pożyczek, które stanowią odrębne źródło regulacji finansowej. Umowa o pożyczkę regulowana jest według kodeksu cywilnego, natomiast umowa kredytu realizowana jest w oparciu o przepisy podane według prawa bankowego. Umowy o udzieleniu pożyczki jest zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na pożyczkobiorcę określonej kwoty pieniędzy, która ściśle jest ujęta w umowie. Takiej pożyczki może udzielić tylko właściciel środków pieniężnych, który z chwilą przeniesienia własności traci możliwość ingerencji w sposób wykorzystujący pożyczone środki.

Published by