Kredyty

Odsetki od kredytów są głównym dochodem tego typu działalności, dlatego też banki z chęcią udzielają kredytów i bywa, ze na korzystnych warunkach.. Pożyczka pieniężna udzielana przez banki wymaga określenia celu, terminu, na jaki jest ona udzielana oraz procentu, na jaki ją uzyskujemy. Zadanie udzielania kredytów przez banki jest jedną z ich głównych działalności przynoszących im dochód. Kredytobiorca otrzymuje pożyczkę finansową na okres zaznaczony w umowie i po upływie tego czasu musi zwrócić te pieniądze oraz odsetki, które stanowią wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu. Kredyt udzielany przez bank musi być zabezpieczony przed jego utratą.

Published by