Kredyty

Odsetki od kredytów są głównym dochodem tego typu działalności, dlatego też banki z chęcią udzielają kredytów i bywa, ze na korzystnych warunkach.. Pożyczka pieniężna udzielana przez banki wymaga określenia celu, terminu, na jaki jest ona udzielana oraz procentu, na jaki ją uzyskujemy. Zadanie udzielania kredytów przez banki jest jedną z ich głównych działalności przynoszących im dochód. Kredytobiorca otrzymuje pożyczkę finansową na okres zaznaczony w umowie i po upływie tego czasu musi zwrócić te pieniądze oraz odsetki, które stanowią wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu. Kredyt udzielany przez bank musi być zabezpieczony przed jego utratą.

Published by

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.